banner

Παρουσίαση της ATS


H ATS Πληροφορική, ιδρύθηκε το 1999 και σήμερα, μετά από επιτυχή ολοκλήρωση δεκάδων έργων (από τα οποία και μεγάλα,  πανελλαδικά) ανήκει στις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου Πληροφορικής & Τεχνολογιών. Τα κύρια γραφεία της στεγάζονται στις νέες εγκαταστάσεις στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, σε ένα κτίριο 500 τμ. επί της Ιουστινιανού, ένα γραφείο επί της Πλουτάρχου και στα νέα μας  γραφεία στην Αθήνα.

Οι δραστηριότητές της εστιάζονται στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους εξής τομείς:

- System Integration - μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής Ιδιωτικού και ευρύτερου      Δημόσιου Τομέα
- Data Entry
- Εκπαίδευση
- Ψηφιοποίηση
- Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού

Στην πολυετή παρουσία μας στο χώρο της πληροφορικής έχουμε προσφέρει λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα) κάθε μεγέθους, από όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων, δίνοντας  στους πελάτες μας πλεονεκτήματα όπως:

  • επιτάχυνση και βελτίωση διαδικασιών,
  • μείωση δαπανών,
  • ελαχιστοποίηση κινδύνων,
  • υψηλή ποιότητα και ασφάλεια υλοποίησης.

Η σταθερή συνεργασία μας με επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και η επιτυχή διαχείριση και ολοκλήρωση σύνθετων και μεγάλων έργων, σχημάτισαν το "καλό όνομα" της εταιρίας και εξασφαλίζουν την συνεχή ανάπτυξη και την επέκταση της.

Το όραμα και οι αξίες μας

Όλα τα χρόνια της παρουσίας μας στο χώρο της Πληροφορικής στηριζόμαστε στη δημιουργία μακροχρόνιων και σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Ο στόχος μας ήταν και είναι πάντα ίδιος: η παροχή των βέλτιστων λύσεων και υπηρεσιών που υπάρχουν παγκοσμίως.

Η ATS Πληροφορική ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στη συνεχή εξέλιξη της πληροφορικής και στη νέα τεχνολογία. Πιστεύοντας ότι η επιτυχία μας προέρχεται από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδεών, την εκμετάλλευση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και των άριστων ανθρώπινων σχέσεων μέσα στην εταιρία μας. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε ποτέ τις αξίες που μας έφεραν στην κορυφή:

Τεχνογνωσία - η οργάνωση  και η λειτουργία, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, η χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμού για την διεκπεραίωση των εργασιών, συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της εταιρίας στις νέες τεχνολογίες.

Καινοτομία - σταθερή επένδυση σε έρευνα   συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων ανταγωνιστικών ποιοτικά και κοστολογικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σχέσεις εμπιστοσύνης -  χαρακτηρίζουν: η συνέπεια στους πελάτες μας μικρούς ή μεγάλους, το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ευθύνης και ο άριστος τρόπος συνεργασίας με τον πελάτη.

Ανθρωποκεντρική φιλοσοφία  - στοχεύουμε στους ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν το δικό μας όραμα, της ανάπτυξης και της εξέλιξης προϊόντων και υπηρεσιών που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές καινοτομίες. Επενδύουμε στους ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία και τους προσφέρουμε άριστο επαγγελματικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση, αλλά και "φωνή" μέσα στην εταιρία. Καλλιεργούμε ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μοίρασμα των γνώσεων.

 

Τα σημαντικότερα έργα:

Εθνικό Ληξιαρχείο – καταχώρηση 3.200.000 Λ.Π. και ψηφιοποίηση των 19.000.000 Λ.Π.

Εθνικό Κτηματολόγιο – ψηφιοποίηση και καταχώρηση του 1.000.000 Δικαιωμάτων (34.100.000 ψηφιοποιημένες σελίδες και 6.400.000 σελίδες Data Entry).

Καποδίστριας – μετάπτωση και καταχώρηση δεδομένων, εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων στους ΟΤΑ

Καλλικράτης - μετάπτωση και καταχώρηση δεδομένων, εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων στους ΟΤΑ

ΑΣΕΠ – δημιουργία λογισμικού παραλαβής πρωτοκόλλων, καταχώρησης και αυτόματης μοριοδότησης των αιτήσεων ΑΣΕΠ σε Νομαρχίες και Δήμους. 

Πολεοδομία – καταχώρηση και ψηφιοποίηση των φακέλων των Πολεοδομιών (διαγράμματα, χάρτες, σχέδια κα.)

Υπουργείο Βορείου Ελλάδος – δημιουργία λογισμικού και καταχώρηση δεδομένων των τμημάτων: Βιομηχανίες, Αρτοβιομηχανίες, Ανελκυστήρες και Επαγγελματίες.

Ανώνυμες Εταιρίες – δημιουργία λογισμικού και καταχώρηση του τμήματος Ανώνυμων Εταιριών των Νομαρχιών

Λογισμικό νέας τεχνολογίας

Scripta Suite - Document management και Workflow πλατφόρμα

StaffClock - σύστημα παρουσιολογίου, διαχείριση αδειών, ημερολόγιο κίνησης προσωπικού

Αιτήματα Πολιτών

Εφαρμογή ψηφιοποίησης  - τα scanner συνοδεύονται από δική μας εφαρμογή ψηφιοποίησης

Εξελιγμένο λογισμικό για έργα Data Entry

Ψηφιοποίηση  - περιλαμβάνει δυο σημαντικούς κλάδους:

Τα έργα ψηφιοποίησης – συνολικός αριθμός ψηφιοποιημένων σελίδων ξεπερνάει τα 60.000.000 σελίδες

Τη σχεδίαση και παραγωγή του πρωτοπόρου V-shape book scanner – ενόψει του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο» και μετά από εκτεταμένη έρευνα στις ευρωπαϊκές αγορές η εταιρία μας προχώρησε με ένα τολμηρό και πρωτοπόρο project δημιουργίας ενός Ελληνικού book scanner (αξίζει να τονίσουμε ότι παγκοσμίως υπάρχουν μετρημένες εταιρίες που κατασκευάζουν τέτοιου είδους και ποιότητας αυτόματα book scanner). Σήμερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου του Εθνικού Ληξιαρχείου (19.000.000 ψηφιοποιημένες Λ.Π.) έχουμε 40 book scanner που ενοικιάζονται σε ιδιώτες και εταιρίες, όπως και χρησιμοποιούνται στα έργα της εταιρίας μας.       

 

 

 

Δημήτριος Καλδέλης

Πρόεδρος

ATS Πληροφορική